Archive for tag: scp

Jak przesłać dane ze zdalnego systemu?

29 października, 2011 (21:05) | linux | By: konrad

Załóżmy, że mamy system, który stoi sobie na drugim końcu świata (o ile świat ma dwa końce). Dostęp do tegoż systemu mamy wyłącznie przez SSH i żadna inna usługa na nim nie pracuje. Mam wprawdzie uprawnienia administratora, jednak host strzeżony jest przez „wielkiego ogniomura”, który nie pozwala podróżować pakietom innym, niż tym z inicjałami tcp/22 […]