Archive for tag: http headers

Jak obejrzeć nagłówki HTTP

4 kwietnia, 2014 (21:20) | linux | By: admin

Zestaw nagłówków, które przeglądarka użytkownika dostaje od serwera WWW jest bardzo cennym źródłem informacji dla administratora takiego serwera. Bez takiej wiedzy trudno byłoby weryfikować, czy zmiany, jakie wprowadziliśmy w konfiguracji naszego systemu faktycznie mają wpływ na jego działanie. Przykładem niech będzie NGINX i jego domyślna konfiguracja, która nie pozwala na zapisywanie serwowanych przez niego obrazków […]